Chrono Classic Skeleton

 

Chrono Classic Skeleton

MDM.133.SKT.ST.39
Ab CHF 6,500

 

Chrono Classic Skeleton DLC

MDM.333.SKT.DLC.39
Ab CHF 6,900

 

Chrono Classic Skeleton

MDM.333.SKT.ST.39.BK
Ab CHF 5,900